古詩(shī)大全

類(lèi)型
寫(xiě)景詠物春天夏天秋天冬天寫(xiě)雨寫(xiě)雪寫(xiě)風(fēng)寫(xiě)花梅花荷花菊花柳樹(shù)月亮山水寫(xiě)山寫(xiě)水長(cháng)江黃河兒童寫(xiě)鳥(niǎo)寫(xiě)馬田園邊塞地名抒情愛(ài)國離別送別思鄉思念愛(ài)情勵志哲理閨怨悼亡寫(xiě)人老師母親友情戰爭讀書(shū)惜時(shí)婉約豪放詩(shī)經(jīng)民謠節日春節元宵節寒食節清明節端午節七夕節中秋節重陽(yáng)節憂(yōu)國憂(yōu)民詠史懷古宋詞精選小學(xué)古詩(shī)初中古詩(shī)高中古詩(shī)古文觀(guān)止辭賦精選小學(xué)文言文初中文言文高中文言文古詩(shī)十九首唐詩(shī)三百首古詩(shī)三百首宋詞三百首
展開(kāi)
朝代
不限先秦漢朝魏晉南北朝唐朝隋朝宋朝元朝明朝清朝近代當代
形式
不限詩(shī)文言文辭賦
 • 臨江仙寒柳

  作者:納蘭性德

  飛絮飛花何處是,層冰積雪糟蹋,疏疏一樹(shù)五更寒。愛(ài)他明月好,憔悴也相關(guān)。 最是繁絲搖落后,轉教人憶春山。湔裙夢(mèng)斷續應難。西風(fēng)多少恨,吹不散眉彎。

 • 采薇

  作者:佚名

  采薇采薇,薇亦作止。曰歸曰歸,歲亦莫止。 靡室靡家,獫狁之故。不遑啟居,獫狁之故。 采薇采薇,薇亦柔止。曰歸曰歸,心亦憂(yōu)止。 憂(yōu)心烈烈,載饑載渴。我戍未定,靡使歸聘。 采薇采薇,薇亦剛止。曰歸曰歸,歲亦陽(yáng)止。 王事靡,不遑啟處。憂(yōu)心孔疚,我行不來(lái)

 • 獻仙音吊雪香亭梅

  作者:周密

  松雪飄寒,嶺云吹凍,紅破數椒春淺。襯舞臺荒,浣妝池冷,凄涼市朝輕換。嘆花與人凋謝,依依歲華晚。共凄黯。共東風(fēng)、幾番吹夢(mèng),應慣識當年,翠屏金輦。一片古今愁,但廢綠、平煙空遠。無(wú)語(yǔ)消魂,對斜陽(yáng)、衰草淚滿(mǎn)。又西泠殘笛,低送數聲春怨。

 • 望江南燕塞雪

  作者:華清淑

  燕塞雪,片片大如拳。薊上酒樓喧鼓吹,帝城車(chē)馬走駢闐。羈館獨凄然。 燕塞月,缺了又還圓。萬(wàn)里妾心愁更苦,十春和淚看嬋娟。何日是歸年。

 • 阮郎歸紹興乙卯大雪行鄱陽(yáng)道中

  作者:向子

  江南江北雪漫漫。遙知易水寒。同云深處望三關(guān)。斷腸山又山。天可老,海能翻。消除此恨難。頻聞遣使問(wèn)平安。幾時(shí)鸞輅還。

 • 滿(mǎn)庭芳堠雪翻鴉

  作者:納蘭性德

  堠雪翻鴉,河冰躍馬,驚風(fēng)吹度龍堆。陰磷夜泣,此景總堪悲。待向中宵起舞,無(wú)人處、那有村雞。只應是,金笳暗拍,一樣淚沾衣。須知今古事,棋枰勝負,翻覆如斯。嘆紛紛蠻觸,回首成非。剩得幾行青史,斜陽(yáng)下、斷碣殘碑。年華共,混同江水,流去幾

 • 釣雪亭

  作者:姜夔

  闌干風(fēng)冷雪漫漫,惆悵無(wú)人把釣竿。時(shí)有官船橋畔過(guò),白鷗飛去落前灘。

 • 水龍吟雪中登大觀(guān)亭

  作者:鄧廷楨

  關(guān)河凍合梨云,沖寒猶試連錢(qián)騎。思量舊夢(mèng),黃梅聽(tīng)雨,危闌倦倚。披氅重來(lái),不分明出,可憐煙水。算夔巫萬(wàn)里,金焦兩點(diǎn),誰(shuí)說(shuō)與,蒼茫意?卻憶蛟臺往事,耀弓刀,舳艫天際。而今剩了,低迷魚(yú)艇,模粘雁字。我輩登臨,殘山送暝,遠江延醉。折梅花去

 • 解語(yǔ)花云容冱雪

  作者:施岳

  云容冱雪,暮色添寒,樓臺共臨眺。翠叢深。無(wú)人處、數蕊弄春猶小。幽姿謾好。遙相望、含情一笑?;ń庹Z(yǔ),因甚無(wú)言,心事應難表。 莫待墻陰暗老。稱(chēng)琴邊月夜,笛里霜曉。護香須早。東風(fēng)度、咫尺畫(huà)闌瓊沼。歸來(lái)夢(mèng)繞。歌云墜、依然驚覺(jué)。想恁時(shí),

 • 梅花引荊溪阻雪

  作者:蔣捷

  白鷗問(wèn)我泊孤舟,是身留,是心留?心若留時(shí),何事鎖眉頭?風(fēng)拍小簾燈暈舞,對閑影,冷清清,憶舊游。舊游舊游今在否?花外樓,柳下舟。夢(mèng)也夢(mèng)也,夢(mèng)不到,寒水空流。漠漠黃云,濕透木棉裘。都道無(wú)人愁似我,今夜雪,有梅花,似我愁。

 • 念奴嬌雪霽夜月中登樓望賀蘭山作

  作者:朱

  登樓眺遠,見(jiàn)賀蘭,萬(wàn)仞雪峰如畫(huà)。瀑布風(fēng)前千尺影,疑瀉銀河一派。獨倚危欄,神游無(wú)際,天地猶嫌隘。瓊臺玉宇,跨鸞思返仙界。我醉宿酒初醒,景融詩(shī)興,筆掃千軍快。下視紅塵人?;?,脫履不能長(cháng)喟。對月清光,飲馀沆瀣,氣逼人清煞。玉笙吹徹,此

12 3 4 5 6 7 8 下一頁(yè)共79首詩(shī)詞